nl en  chjp2

tewerkstellings vergunning

Een tewerkstellingsvergunning (ook wel werkvergunning genoemd) is nodig wanneer iemand van buiten de Europese Unie (tot de EU landen behoren: Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Italië en Griekenland) of de Europese Economische Ruimte (tot de EEA landen behoren: de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) in Nederland komt en van plan is voor meer dan 3 maanden te werken. Indien dit het geval is dan moet hij allereerst een voorlopige ingezetene vergunning (MVV: Machtiging tot Voorlopig Verblijf) bij de Nederlandse ambassade in zijn geboorteland moeten verkrijgen.

Dit geldt ook voor de vreemdelingen met de nationaliteit van de landen die op 1 mei 2004 zijn toegelaten tot de EU (Cyprus, Estland, Hongarije, Malta, Letland, Litouwen, Polen,Slovenië, Slowakije en Tsjechië).

 

Voor de ingezetenen van de V.S., Canada, Japan, Nieuw Zeeland en Australië, is het niet een vereiste om een MVV (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) te hebben. Maar om te werken in Nederland, moeten zij aan strikte vereisten voldoen die door het bureau van de Immigratie worden bepaald. Om met succes voor een MVV van toepassing te zijn moet u bewijsmateriaal hebben van een echte baan prospectief in Nederland (ontwerp van de werkgelegenheid contract en ondersteunende brieven van uw werkgever).

In Nederland moet de het werkvergunning door uw potentiële werkgever bij CWI (Centrum voor het Werk en Inkomen) worden ingedient. Aangezien CWI alle procedures van de tewerkstellingsvergunning behandelt, moet uw werkgever alle noodzakelijke documenten aan deze organisatie voorleggen.

logo-trans  

C. Wang Registeraccountant |  route | T 010-436 60 55 | M 06 245 63 858 | contact1

Disclaimer   Algemene voorwaarden   Klachtenregeling   Gedragscode   Colofon