nl en  chjp2

Aanvraag verblijfsvergunning

Het is buitenlanders niet toegestaan om langer dan 3 maanden zonder toestemming van de overheid op Nederlands grondgebied te verblijven. Zij die langer willen blijven, dienen zich tot de vreemdelingenpolitie te wenden met het verzoek ze een verblijfsvergunning te verlenen.

 

logo-trans  

C. Wang Registeraccountant |  route | T 010-436 60 55 | M 06 245 63 858 | contact1

Disclaimer   Algemene voorwaarden   Klachtenregeling   Gedragscode   Colofon