nl en  chjp2

Salarisadministratie

Een adequate loonadministratie is van essentieel belang omdat dit een zeer sterke invloed heeft op de motivatie van uw personeel. Het te laat of niet goed uitbetalen van salarissen leidt tot onvrede en irritatie. Onderstaand treft u een beknopt overzicht van onze dienstverlening op het gebied van de salarisadministratie
- Het berekenen van de salarissen.
- Het opstellen van de salarisstroken.
- Het opstellen van de uitbetalinglijsten.
- Het verzorgen van de jaaropgaven ten behoeve van het personeel.

logo-trans  

C. Wang Registeraccountant |  route | T 010-436 60 55 | M 06 245 63 858 | contact1

Disclaimer   Algemene voorwaarden   Klachtenregeling   Gedragscode   Colofon