nl en  chjp2

Jaarrekening

De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiƫle situatie van een bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening of winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar, een toelichting op beide, het kasstroomoverzicht en in bepaalde gevallen een accountantsverklaring (in Belgiƫ commissarisverslag geheten). Meestal wordt de jaarrekening opgenomen in het jaarverslag en daarmee bekendgemaakt.

Waarom een jaarrekening?

logo-trans  

C. Wang Registeraccountant |  route | T 010-436 60 55 | M 06 245 63 858 | contact1

Disclaimer   Algemene voorwaarden   Klachtenregeling   Gedragscode   Colofon